Monitorul Oficial
nr. 493/18 iulie 2012

Publicare
  1.   D.S. nr.9/18-07-2012 
DECIZIE pentru completarea anexei la Decizia președintelui Senatului nr. 8/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
-
  2.   D.C.D. nr.9/18-07-2012 
DECIZIE privind completarea ordinii de zi a Camerei Deputatilor, convocată în sesiune extraordinară în perioada 18-19 iulie 2012
-
  3.   H.G. nr.694/11-07-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene, semnat la București la 4 aprilie 2012
-
  4.   Memorandum/04-04-2012 
MEMORANDUM de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene
-
  5.   H.G. nr.697/11-07-2012 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Serviciului de Protecție si Pază, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului de Protecție și Pază în domeniul privat al statului și punerea acestuia la dispoziția Serviciului de Protecție și Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptățite și pentru actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   O. nr.166/12-07-2012 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 119/2012 privind delegarea unor competențe de coordonare a activităților de resurse umane și financiare în domeniul administrație publică
-
  7.   O. nr.2.302/C/27-06-2012 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care se asigură consultanța juridică pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care sunt cercetați penal, urmăriți penal sau judecați pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu
-
  8.   H. nr.19/04-07-2012 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normei nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
A


Miercuri, 28 octombrie 2020, 11:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.