Monitorul Oficial
nr. 465/10 iulie 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.476/10-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 și 31 și ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
V
  2.   D.C.C. nr.523/15-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 1.344 din Codul civil
V
  3.   D.C.C. nr.599/12-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 lit. d) din Codul de procedură penală raportat la art. 259 alin. 1 din Codul penal și ale art. 67 și art. 2781 alin. 7 și 10 din Codul de procedură penală
V
  4.   D.C.C. nr.614/12-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2011 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și modificarea prevederilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și a dispozițiilor ordonanței de urgență în ansamblu
V
  5.   D.C.C. nr.637/14-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  6.   H.G. nr.662/04-07-2012 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Anghel Saligny" al Județului Vrancea, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-


Sâmbătă, 30 mai 2020, 01:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.