Monitorul Oficial
nr. 292/3 mai 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.379/24-04-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale "Comicex" - S.A., la care Ministerul Administrației și Internelor îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar unic
-
  2.   H.G. nr.380/24-04-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor- Inspectoratul pentru Situații de Urgență "lancu de Hunedoara" al Județului Hunedoara în domeniul public al orașului Uricani și în administrarea Consiliului Local al Orașului Uricani, județul Hunedoara
-
  3.   H.G. nr.381/24-04-2012 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad
-
  4.   H.G. nr.382/02-05-2012 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar a funcției publicede subprefect al județului Prahova de către domnul Hornoiu Gabriel
-
  5.   H.G. nr.383/02-05-2012 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Puiu Horațiu
-
  6.   Decizie nr.100/03-05-2012 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cornel Feruță din funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
-
  7.   Decizie nr.101/03-05-2012 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cătălina Bolma din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
-
  8.   Decizie nr.102/03-05-2012 
DECIZIE pentru reluarea activității domnului Adrian Gorun în funcția publică de secretar general al Comisiei Naționale de Prognoză
-
  9.   O. nr.330/24-04-2012 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.311(88) a Comitetului de Siguranță Maritimă din 3 decembrie 2010
-


Miercuri, 28 octombrie 2020, 11:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.