Monitorul Oficial
nr. 264/23 aprilie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.271/03-04-2012 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   O. nr.72/10-04-2012 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare
-
  3.   O. nr.518/13-04-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice
-
  4.   O. nr.1.044/16-03-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Patrimoniului Speologic
A


Duminică, 31 mai 2020, 16:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.