Monitorul Oficial
nr. 261/20 aprilie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.244/27-03-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bălușeni și Coșula, județul Botoșani
-
  2.   H.G. nr.295/11-04-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale
-
  3.   H.G. nr.303/11-04-2012 
HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în comuna Voinești, județul Dâmbovița, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   O. nr.188/361/02-03,05-04-2012 (M.Tr.I., M.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 adaptate la specificul organizării asistenței medicale in rețeaua sanitara a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  5.   H.C.S.M. nr.278/05-04-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
A
  6.   Decizie nr.200/06-04-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale UNITED INSURANCE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
-


Duminică, 31 mai 2020, 17:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.