Monitorul Oficial
nr. 128/22 februarie 2012

Publicare
  1.   H.C.D. nr.4/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.5/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  3.   H.G. nr.87/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - SA., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  4.   H.G. nr.88/21-02-2012 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov", precum și trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov" în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov
-
  5.   O. nr.35/20-02-2012 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 247/2008
A
  6.   O. nr.177/81/07-02,13-02-2012 (M.M.F.P.S., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011
-
  7.   O. nr.245/17-02-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare si funcționare a acestora
A
  8.   O. nr.3.202/03-02-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2012
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 22:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.