Monitorul Oficial
nr. 94/6 februarie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.46/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare, a unui sector de drum național aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în vederea realizării proiectelor prioritare de interes național și european
-
  2.   H.G. nr.61/01-02-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului forestier în suprafață de 37,3719 ha, proprietate publică a orașului Cavnic, în vederea realizării obiectivului "Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei"
-
  3.   H.G. nr.62/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.63/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   H.G. nr.66/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a Muzeului Național al Satului "Dimitrie Guști"
-
  6.   H.G. nr.67/01-02-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2012, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
-
  7.   H.G. nr.73/02-02-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A. pentru perioada 2012-2015
-
  8.   H.G. nr.74/02-02-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015
-
  9.   H.G. nr.76/06-02-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru orașul Horezu, județul Vâlcea
-
  10.   Decizie nr.22/06-02-2012 
DECIZIE pentru numirea domnului Cosmin Sabo în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Național de Statistică
-
  11.   Decizie nr.23/06-02-2012 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a domnului Ștefan Găti din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
-
  12.   Decizie nr.24/06-02-2012 
DECIZIE pentru eliberarea doamnei Ștefania Gabriella Ferencz din funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
-
  13.   Decizie nr.25/06-02-2012 
DECIZIE privind numirea doamnei Ștefania Gabriella Ferencz în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
-
  14.   O. nr.110/02-02-2012 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
A
  15.   Decizie nr.60/27-01-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind încetarea, la cerere, a activității de broker de asigurare a Societății Comerciale ERSTE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  16.   Dispoziție nr.1/11-01-2012 
DISPOZIȚIE privind evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică
-


Duminică, 07 iunie 2020, 09:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.