Monitorul Oficial
nr. 85/2 februarie 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1526/15-11-2011 
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 lit. e), art.43 alin. (1) lit. e), art. 68 și art. 70 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  2.   D.C.C. nr.1536/06-12-2011 
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat la societățile comerciale
V
  3.   D.C.C. nr.1562/06-12-2011 
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) și art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  4.   H.G. nr.35/18-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al județului lași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul lași
-
  5.   H.G. nr.45/25-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 17,0756 ha, proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului "Deschiderea și punerea în exploatare a zăcământului de marmură pentru perimetrul de exploatare Dealul Maria, localitatea Ruschița, județul Caraș-Severin"
-
  6.   H.G. nr.47/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părți de imobil aflat în proprietatea publică a statului
-
  7.   H.G. nr.51/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului de Pediatrie Bacău și reorganizarea Spitalului Județean de Urgență Bacău
-
  8.   H.G. nr.52/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind desființarea unor unități sanitare publice cu paturi din municipiul Botoșani și reorganizarea Spitalului Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani
-
  9.   H.G. nr.55/25-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
-
  10.   Decizie nr.19/01-02-2012 
DECIZIE privind încetarea detașării domnului Onescu Lilian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcția publică de consilier superior în cadrul Unității de implementare a proiectelor finanțate din fonduri structurale din structura Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
-
  11.   O. nr.M.7/25-01-2012 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.59/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind mentenanța tehnicii de apărare aeriană cu baza la sol
-


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 00:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.