Monitorul Oficial
nr. 80/1 februarie 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.560/06-12-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
V
  2.   D.C.C. nr.1.591/13-12-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță
V
  3.   H.G. nr.33/18-01-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea economică, științifică și tehnică, semnat la Islamabad la 12 septembrie 2011
-
  4.   Acord/12-09-2011 
ACORD între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea economică, științifică și tehnică
-
  5.   H.G. nr.43/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  6.   H.G. nr.44/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru Agenția de Plăti pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, a unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Alba lulia
-
  7.   H.G. nr.53/25-01-2012 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali
V
  8.   Decizie nr.16/30-01-2012 
DECIZIE privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Andrei Cosmin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  9.   Decizie nr.18/31-01-2012 
DECIZIE privind numirea doamnei Andreea Maria Paul, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de membru al Comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  10.   O. nr.8/25-01-2012 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de oferte - Runda nr. 76/2012
V


Joi, 09 iulie 2020, 13:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.