Monitorul Oficial
nr. 704/5 octombrie 2011

Publicare
  1.   H.S. nr.48/03-10-2011 
HOTĂRÂRE privind bugetul Senatului pe anul 2012
-
  2.   O.U.G. nr.81/28-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
V
  3.   H.G. nr.910/14-09-2011 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 și nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
V
  4.   H.G. nr.954/28-09-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitațiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor
-
  5.   H.G. nr.956/28-09-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
V
  6.   H.G. nr.960/28-09-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Galați, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   Decizie nr.112/04-10-2011 
DECIZIE privind aplicarea mobilității pentru domnul Ion Anghel din funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în funcția publică, temporar vacantă, de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
-
  8.   O. nr.209/30-09-2011 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-


Miercuri, 16 iunie 2021, 23:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.