Monitorul Oficial
nr. 550/3 august 2011

Publicare
  1.   H.G. nr.666/29-06-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.690/06-07-2011 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Justiției a unor imobile trecute în domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.699/06-07-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, precum și pentru modificarea altor acte normative
-
  4.   H.G. nr.752/27-07-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Ploiești, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  5.   H.G. nr.753/27-07-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Gherla, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acesteia
-
  6.   O. nr.804/27-07-2011 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operațiunii de export a unui strung vertical tip SC 55 DRO-2S-3.5H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED LTD., Ranipur, Hardwar 249403, din India
-
  7.   O. nr.1.048/14-07-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale, promovarea și avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și din cadrul unităților care funcționează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 916/2011
-
  8.   O. nr.1.137/147/04-07,18-07-2011 (M.S., M.A.I.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011
-
  9.   H.C.S.M. nr.470/12-07-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
-
Rectificare:
  10.   O. nr.157/24-06-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile
-


Sâmbătă, 19 septembrie 2020, 14:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.