Monitorul Oficial
nr. 496/12 iulie 2011

Publicare
  1.   D. nr.639/07-07-2011 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  2.   H.G. nr.582/01-06-2011 
HOTĂRÂRE privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
-
  3.   H.G. nr.654/22-06-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov
-
  4.   H.G. nr.675/29-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna
-
  5.   O. nr.1.318/24-06-2011 (A.N.S.T.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport
-


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 02:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.