Monitorul Oficial
nr. 323/10 mai 2011

Publicare
  1.   L. nr.63/10-05-2011 
LEGE privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
A
  2.   D. nr.461/06-05-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
-
  3.   D. nr.456/06-05-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război
-
  4.   H.G. nr.395/13-04-2011 
HOTĂRÂRE privind realizarea programului național de interes strategic "Transportor blindat pentru trupe 8x8"
-
  5.   H.G. nr.399/13-04-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   O. nr.1237/1937/12-04,29-04-2011 (M.M.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 7 "Categoriile de cheltuieli eligibile specifice operațiunilor derulate în cadrul axei prioritare 6 «Asistența tehnică»" la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Mediu" 2007-2013
-


Luni, 21 septembrie 2020, 06:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.