Monitorul Oficial
nr. 303/3 mai 2011

Publicare
  1.   L. nr.58/29-04-2011 
LEGE privind modificarea art. 8 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994
-
  2.   D. nr.454/28-04-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994
-
  3.   D.C.C. nr.215/15-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  4.   D.C.C. nr.238/17-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
V
  5.   D.C.C. nr.241/17-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b), c), d), g) și f) din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
V
  6.   D.C.C. nr.243/17-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (3) și art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  7.   O.U.G. nr.42/27-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
V
  8.   O. nr.325/18-04-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
A
  9.   O. nr.4.062/15-04-2011 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universități pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului
A


Joi, 09 iulie 2020, 21:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.