Monitorul Oficial
nr. 141/24 februarie 2011

Publicare
  1.   O.U.G. nr.16/23-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare pentru continuarea activității Consiliului Superior al Magistraturii
V
  2.   H.G. nr.128/16-02-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România și Ministerul Comerțului, Industriei și Turismului din Republica Cipru privind cooperarea în sectorul energetic, semnat la Nicosia la 28 septembrie 2010
-
  3.   H.G. nr.144/23-02-2011 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și a Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  4.   O. nr.129/338/17-02,02-02-2011 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
-
  5.   O. nr.130/351/18-02,09-02-2011 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006
A
  6.   O. nr.1.752/23-02-2011 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007
-
Rectificare:
  7.   H.G. nr.1.393/28-12-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.