Monitorul Oficial
nr. 51/20 ianuarie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.655/28-12-2010 
DECIZIE referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în ansamblul său, precum și, în special, ale art. 1 din lege
V
  2.   H.G. nr.1.366/23-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil înscris în domeniul public al statului și a schimbării titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Botoșani, județul Botoșani
-
  3.   H.G. nr.1.405/28-12-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice
A
  4.   H.G. nr.15/05-01-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei unor obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
-
  5.   H.G. nr.32/12-01-2011 
HOTĂRÂRE privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile
A
  6.   O. nr.61/18-01-2011 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010
-
  7.   O. nr.2/14-01-2011 (C.S.A.)
ORDIN privind numirea membrilor Comisiei de monitorizare
-


Duminică, 31 mai 2020, 17:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.