Monitorul Oficial
nr. 49/20 ianuarie 2011

Publicare
  1.   H.G. nr.1.367/23-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.309/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH București și a Hotărârii Guvernului nr. 965/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH București
-
  2.   H.G. nr.12/05-01-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții din județele Dâmbovița, Suceava, Argeș, Mureș, Bihor, Galați, Harghita, Sălaj, Satu Mare și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială
-
  3.   H.G. nr.24/05-01-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent" din județele Argeș și Botoșani și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
-
  4.   H.G. nr.29/12-01-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții Centru de primire în regim de urgență "Prinț și Cerșetor" din județul Covasna, din cadrul proiectului "Inițiativa Copiii Străzii"
-
  5.   H.G. nr.30/12-01-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reabilitare DN 66, tronson Petroșani-Simeria, km 136+000km 210+516"
-
  6.   H.G. nr.31/12-01-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului național de securitate aeronautică
-
  7.   H.G. nr.35/12-01-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   H.G. nr.36/12-01-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în domeniul public al orașului Broșteni și în administrarea Consiliului Local al Orașului Broșteni, județul Suceava
-
  9.   O. nr.19/11-01-2011 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special
A
  10.   Listă/20-01-2011 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al municipiului Petroșani pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-
Rectificare:
  11.   H.G. nr.1.397/28-12-2010 
HOTĂRÂRE privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
A


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.