Monitorul Oficial
nr. 43/18 ianuarie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.452/04-11-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, prin raportare la art. 146 din Codul penal
V
  2.   D.C.C. nr.1.519/18-11-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
V
  3.   D.C.C. nr.1.596/09-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 198 alin. 3 și art. 199 din Codul de procedură penală
V
  4.   D.C.C. nr.1.602/09-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. 2 din Codul penal
V
  5.   H.G. nr.1.393/28-12-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.1.401/28-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață
A
  7.   H.G. nr.1.402/28-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău 3
-
  8.   O. nr.5/1113/10-01,30-12-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare
A
  9.   O. nr.6/1111/10-01,30-12-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
-
  10.   O. nr.7/1112/10-01,30-12-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.288/489/2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigații paraclinice
A
  11.   O. nr.13/10-01-2011 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internațional a Aeroportului Satu Mare
-
  12.   O. nr.14/10-01-2011 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internațional a Aeroportului Iași
A


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 20:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.