Monitorul Oficial
nr. 10/5 ianuarie 2011

Publicare
  1.   L. nr.272/22-12-2010 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București la 31 martie 2010
-
  2.   D. nr.1.255/21-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București la 31 martie 2010
-
  3.   L. nr.290/28-12-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995
-
  4.   D. nr.1.285/28-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995
-
  5.   H.G. nr.1.357/23-12-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.1.358/23-12-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.1.360/23-12-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   H.G. nr.1.361/23-12-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța în domeniul public al comunei Lumina și în administrarea Consiliului Local al Comunei Lumina, județul Constanța
-
  9.   O. nr.2.914/C/09-12-2010 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind delegarea, detașarea și transferul personalului de probațiune
-
  10.   Decizie nr.1.032/24-12-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale AGRO PROTECTOR 2010 ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  11.   Decizie nr.1.034/24-12-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L
-
  12.   Decizie nr.1.035/24-12-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viață de la Societatea KD Life Asigurări - S.A. către Societatea KD Zivljenje d.d., revocarea administratorului special desemnat și retragerea autorizației de funcționare a Societății KD Life Asigurări - S.A.
-
  13.   Decizie nr.1.037/24-12-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale BALANS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  14.   Decizie nr.1.038/24-12-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Vineri, 05 iunie 2020, 04:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.