Monitorul Oficial
nr. 807/3 decembrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.1.160/17-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 1A, Buftea-Centura Ploiești Vest, km 12+260km 64+400"
-
  2.   H.G. nr.1.176/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foștii proprietari
-
  3.   H.G. nr.1.177/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptățite
-
  4.   H.G. nr.1.180/24-11-2010 
HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar
-
  5.   O. nr.265/26-11-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei "Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010
A
  6.   O. nr.2.770/02-12-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2010
-
Republicare:
  7.   L. nr.47/18-05-1992 
LEGE privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V


Sâmbătă, 05 decembrie 2020, 16:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.