Monitorul Oficial
nr. 769/17 noiembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.209/11-11-2010 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență
-
  2.   D. nr.1.089/10-11-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență
-
  3.   L. nr.216/11-11-2010 
LEGE privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiții "Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, județul Neamț"
-
  4.   D. nr.1.096/10-11-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiții "Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, județul Neamț"
-
  5.   O.U.G. nr.96/28-10-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  6.   H.G. nr.1.042/13-10-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în domeniul public al comunei Schela și în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela, județul Gorj
-
  7.   H.G. nr.1.045/13-10-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  8.   H.G. nr.1.046/13-10-2010 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în județul Tulcea
-
  9.   H.G. nr.1.077/28-10-2010 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  10.   H.G. nr.1.114/10-11-2010 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării temporare a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către domnul Șovăilă Cristian Marian
-
  11.   O. nr.1.408/12-11-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență
-
  12.   Decizie nr.910/05-11-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale "Napoca Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizației
-
  13.   Decizie nr.911/05-11-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea domnului Moldovan Călin Lucian, administrator/conducător executiv la Societatea Comercială "Napoca Broker de Asigurare" S.R.L., cu retragerea aprobării
-
  14.   Decizie nr.913/05-11-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea aprobării domnului Dinu Teodoreanu, director executiv la Societatea Comercială "Nord Asig Broker de Asigurare" - S.R.L.
-
  15.   Decizie nr.915/05-11-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale "Nord Asig Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității
-


Duminică, 25 octombrie 2020, 20:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.