Monitorul Oficial
nr. 645/16 septembrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.932/01-09-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
  2.   O. nr.M.104/09-09-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor și condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile Ministerului Apărării Naționale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice
-
  3.   H.G. nr.949/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   O. nr.627/08-09-2010 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
A
  5.   H.G. nr.950/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   Decizie nr.626/10-09-2010 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură
A
  7.   H.G. nr.951/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   H. nr.171/25-08-2010 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulilor de organizare și desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar
-
  9.   H.G. nr.952/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  10.   H.G. nr.953/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, a unor terenuri aflate în domeniul public al statului
-
  11.   H.G. nr.954/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român și în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, județul Bihor
-


Joi, 09 iulie 2020, 14:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.