Monitorul Oficial
nr. 608/27 august 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.771/03-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  2.   D.C.C. nr.777/03-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. (1) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  3.   D.C.C. nr.784/03-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 11 și 7 și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  4.   D.C.C. nr.811/03-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 și 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
V
  5.   H.G. nr.832/04-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Societatea Comercială "OMV Petrom" S.A. București prin metode specifice pieței de capital
-
  6.   H.G. nr.853/11-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
A
  7.   H.G. nr.865/18-08-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră CarașSeverin, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   H.G. nr.866/18-08-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Justiției
-
  9.   H.G. nr.867/18-08-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
-
  10.   H.G. nr.868/18-08-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  11.   H.G. nr.869/18-08-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  12.   H.G. nr.870/18-08-2010 
HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foștii proprietari
-
  13.   I. nr.191/25-08-2010 
INSTRUCȚIUNI ale ministrului administrației și internelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
-
  14.   O. nr.629/12-08-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007
A
  15.   O. nr.633/13-08-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NO x 2008), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.177(58) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin din 10 octombrie 2008
-
  16.   O. nr.1.221/11-08-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice
A


Marți, 11 mai 2021, 14:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.