Monitorul Oficial
nr. 585/18 august 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.824/04-08-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Maramureș din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   Decizie nr.209/17-08-2010 
DECIZIE privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
-
  3.   Decizie nr.210/17-08-2010 
DECIZIE privind numirea domnului Tănăsescu Gabriel în funcția publică de secretar general la Ministerul Justiției
-
  4.   O. nr.144/1115/1041/16-06,12-08,01-07-2010 (M.A.D.R., M.S., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
-
  5.   O. nr.1.953/09-08-2010 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții
-
  6.   O. nr.2.057/02-08-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare pentru finanțarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a contribuției financiare a Comunității Europene și în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum și pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Național în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 296/2007
-
  7.   H. nr.1/19-01-2010 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală
-


Joi, 09 aprilie 2020, 23:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.