Monitorul Oficial
nr. 553/5 august 2010

Publicare
  1.   D.C.D. nr.3/04-08-2010 
DECIZIE privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară
-
  2.   H.G. nr.727/21-07-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri situate în municipiul Calafat, județul Dolj, în vederea realizării de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes național "Construcția infrastructurii de acces rutier și feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin"
-
  3.   H.G. nr.744/21-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   O. nr.385/05-08-2010 (C.C.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice
A
  5.   O. nr.386/05-08-2010 (C.C.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcționare deplină și cifră de afaceri
-
  6.   O. nr.387/05-08-2010 (C.C.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind restricționările direct legate și necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice
-
  7.   O. nr.388/05-08-2010 (C.C.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante
-
  8.   O. nr.389/05-08-2010 (C.C.)
ORDIN privind abrogarea unor regulamente și ordine ale Consiliului Concurenței
-
  9.   C. nr.24/27-07-2010 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea sopranei Hariclea Darclée
-
Rectificare:
  10.   H.G. nr.417/28-04-2010 
HOTĂRÂRE privind finanțarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010 pentru unități de cult, unități sanitare, unități de învățământ și pentru unele penitenciare, precum și alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul General al Guvernului Secretariatul de Stat pentru Culte și pentru unele autorități ale administrației publice locale
-


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.