Monitorul Oficial
nr. 482/14 iulie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.602/23-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei și a Biroului vamal de frontieră Rădăuți Prut (România)-Lipcani (Republica Moldova)
-
  2.   H.G. nr.603/23-06-2010 
HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptățite, respectiv actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  3.   H.G. nr.604/23-06-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Bihor în domeniul public al comunei Borș și în administrarea Consiliului Local al Comunei Borș, județul Bihor
-
  4.   H.G. nr.605/23-06-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Pantelimon și în administrarea Consiliului Local al Orașului Pantelimon, județul Ilfov
-
  5.   O. nr.135/21-06-2010 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, și Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene Frontex, semnat la Varșovia la 27 mai 2010
-


Sâmbătă, 30 mai 2020, 01:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.