Monitorul Oficial
nr. 369/4 iunie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.322/23-03-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin.1 și 3, art. 496 și art. 504 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.395/13-04-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 și art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  3.   D.C.C. nr.396/13-04-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
V
  4.   D.C.C. nr.612/06-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii
V
  5.   H.G. nr.482/19-05-2010 
HOTĂRÂRE pentru transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în administrarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură
-
  6.   H.G. nr.486/19-05-2010 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Sporirea capacității de circulație pe Centura Ploiești Vest km 0+000 - km 12+850"
-
  7.   H.G. nr.499/26-05-2010 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi - Centura București Sud între A2 (km 23 + 600) și A1 (km 55 + 520)"
-
  8.   H.G. nr.500/26-05-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6"
-
  9.   O. nr.3.855/17-05-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind criteriile generale de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat pentru anul universitar 2010-2011
-
  10.   H./06-12-2007 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 6 decembrie 2007, definitivă la 6 martie 2008, în Cauza Bragadireanu împotriva României
-
  11.   H. nr.9/28-05-2010 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat
-


Vineri, 18 septembrie 2020, 16:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.