Monitorul Oficial
nr. 271/27 aprilie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.359/14-04-2010 
HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile situate în județul Prahova
-
  2.   H.G. nr.360/14-04-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș
-
  3.   H.G. nr.365/14-04-2010 
HOTĂRÂRE pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte și produse lactate, grav afectați de criza din sectorul lactatelor
-
  4.   O. nr.98/23-04-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
A
  5.   O. nr.288/02-04-2010 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea unor acte adiționale la acordurile de delegare de funcții privind implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  6.   O. nr.320/22-04-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Autorității Navale Române
-
  7.   O. nr.343/417/16-04,13-04-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
V
  8.   Decizie nr.383/20-04-2010 (A.N.P.)
DECIZIE a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind primirea, cumpărarea, păstrarea și folosirea de calculatoare personale de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate
A


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 19:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.