Monitorul Oficial
nr. 227/12 aprilie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.133/25-02-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 33 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum și ale art. 8 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
V
  2.   D.C.C. nr.184/02-03-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  3.   H.G. nr.219/24-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului
-
  4.   H.G. nr.249/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Bihor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   H.G. nr.250/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.254/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coșereni, județul Ialomița
-
  7.   H.G. nr.257/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Penitenciarului Craiova, județul Dolj, în administrarea Penitenciarului Pelendava, județul Dolj
-
  8.   O. nr.247/26-03-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru stabilirea procedurii de constituire a garanțiilor financiare și de disponibilizare a sumelor, aprobarea modelului certificatului de garanție financiară, precum și stabilirea procedurii de emitere a certificatului de garanție financiară în caz de abandon al navigatorilor
V
  9.   Decizie nr.4/12-03-2010 (C.M.R.)
DECIZIE pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate și ale societăților civile medicale
-
Rectificare:
  10.   H.G. nr.1.394/02-09-2004 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
i


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.