Monitorul Oficial
nr. 130/25 februarie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.113/17-02-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
A
  2.   H.G. nr.126/17-02-2010 
HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unui teren, în vederea realizării de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina, a unui program pentru construirea de locuințe
-
  3.   H.G. nr.127/17-02-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.128/17-02-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  5.   H.G. nr.129/17-02-2010 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  6.   O. nr.3.235/09-02-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenților liceelor pedagogice de a ocupa funcțiile didactice de profesor în învățământul preșcolar și profesor în învățământul primar
-


Duminică, 07 iunie 2020, 08:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.