Monitorul Oficial
nr. 41/19 ianuarie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.650/15-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  2.   D.C.C. nr.1.651/15-12-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 292 alin. 2 și 3 din Codul de procedură penală
V
  3.   H.G. nr.33/06-01-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră CarașSeverin din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   O. nr.1.071/16-12-2009 (M.D.R.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor"
-
  5.   O. nr.2.243/22-12-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale
-
  6.   O. nr.5/12-01-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare datorate de beneficiarii publici eligibili ai FEADR în anul 2010 pentru scrisorile de garantare emise de fondurile de garantare
-
Republicare:
  7.   H.G. nr.1.522/25-10-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping
-


Duminică, 07 iunie 2020, 02:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.