Monitorul Oficial
nr. 913/24 decembrie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.1.598/16-12-2009 
HOTĂRÂRE privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes național "Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmești Movileni"
-
  2.   H.G. nr.1.599/16-12-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.1.600/16-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la București la 17 februarie 2009 și la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 28 iulie 2005 și la Paris la 1 august 2005
-
  4.   H.G. nr.1.601/16-12-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Sală polivalentă 4.000 locuri" - structură preluată, bd. Știrbei Vodă, municipiul Craiova, județul Dolj, din cadrul Programului "Săli de sport", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
  5.   H.G. nr.1.602/16-12-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Bazin de înot olimpic - Bd. Gării nr. 21, municipiul Brașov, județul Brașov" - structură preluată, din cadrul Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
  6.   H.G. nr.1.603/16-12-2009 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, pentru Clubul Copiilor Beceni
-
  7.   H.G. nr.1.614/23-12-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru județul Timiș
-
  8.   H.G. nr.1.615/23-12-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru județul Maramureș
-
  9.   H.G. nr.1.616/23-12-2009 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009
-
  10.   O. nr.15/22-12-2009 (B.N.R.)
ORDIN privind întocmirea de către instituțiile de credit, în scop informativ, de situații financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
-
  11.   H. nr.128/26-11-2009 (C.M.)
HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
-
  12.   Decizie nr.135/04-12-2009 (C.N.P.A.D.A.S.)
DECIZIE pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, aprobate prin Decizia președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.