Monitorul Oficial
nr. 691/14 octombrie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.1.020/09-09-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău
-
  2.   H.G. nr.1.022/09-09-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.1.023/09-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale din România și Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Managementul Apelor din Republica Serbia privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Novi Sad la 9 mai 2009
-
  4.   H.G. nr.1.087/30-09-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport Prahova, în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești
-
  5.   O. nr.81/08-10-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomureș" - S.A. Târgu Mureș
V
  6.   O. nr.82/08-10-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2009 privind prelungirea duratei de valabilitate a ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2008, 71/2008 și 102/2008
V
  7.   O. nr.248/12-10-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, privind desemnarea reprezentantului Ministerului Administrației și Internelor în Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
-
  8.   O. nr.1.760/06-10-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
-
  9.   Decizie nr.10/09-02-2009 (Î.C.C.J.)
DECIZIE
-
  10.   Decizie nr.11/09-02-2009 (Î.C.C.J.)
DECIZIE
-
  11.   Decizie nr.2.102/09-04-2009 (Î.C.C.J.)
DECIZIE
-
  12.   O. nr.20/08-10-2009 (C.S.A.)
ORDIN pentru modificarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009
A


Vineri, 18 septembrie 2020, 16:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.