Monitorul Oficial
nr. 468/7 iulie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.729/17-06-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.737/24-06-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune
-
  3.   H.G. nr.763/01-07-2009 
HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea și finalizarea proceselor de privatizare și monitorizare postprivatizare, aflate în desfășurare, a unora dintre societățile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008
-
  4.   O. nr.436/29-06-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 753/2008 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale
A
  5.   O. nr.1.297/29-06-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivați
-
  6.   N. nr.7/03-07-2009 (B.N.R.)
NORMĂ privind modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor
A
  7.   C. nr.22/03-07-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională
-
  8.   C. nr.23/03-07-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modificarea ratelor rezervei minime obligatorii
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.