Monitorul Oficial
nr. 464/6 iulie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.842/02-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
-
  2.   H.G. nr.711/10-06-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul București Rahova în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman
-
  3.   H.G. nr.755/24-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
A
  4.   O. nr.142/24-06-2009 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  5.   O. nr.190/30-03-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile bănești din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare
A
  6.   O. nr.284/22-06-2009 (A.N.P.H.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizațiile prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  7.   O. nr.766/29-06-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendat, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.240(83) a Comitetului Securității Maritime din 12 octombrie 2007
-
  8.   O. nr.767/29-06-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru transportul în siguranță al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului și deșeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.241(83) a Comitetului Securității Maritime din 12 octombrie 2007
-
  9.   O. nr.768/29-06-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.239(83) a Comitetului Securității Maritime din 12 octombrie 2007
-


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 16:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.