Monitorul Oficial
nr. 316/13 mai 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.518/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
-
  2.   O. nr.81/06-05-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind stabilirea componenței nominale a Comitetului Național pentru Situații de Urgență
A
  3.   Decizie nr.61/24-04-2009 (O.R.D.A.)
DECIZIE pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind Lista suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse dupa înregistrari sonore sau audiovizuale, precum și cuantumul acestei remunerații
-


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 01:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.