Monitorul Oficial
nr. 201/30 martie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1405/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă
V
  2.   H.G. nr.317/18-03-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unui spațiu de către Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești
-
  3.   H.G. nr.318/18-03-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Serviciului de Informații Externe în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
-
  4.   H.G. nr.326/18-03-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului, în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării
-
  5.   Decizie nr.7/20-03-2009 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Mărăcineni
-
  6.   Decizie nr.8/20-03-2009 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Șețu
-
  7.   Decizie nr.9/20-03-2009 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Vernești II
-
  8.   O. nr.46/24-03-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind determinarea contravalorii serviciului de transport al energiei electrice pe care are dreptul să o recupereze un producător de energie electrică prin fiecare contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între acesta și un furnizor implicit, respectiv un operator de distribuție
V
  9.   O. nr.104/508/02-03,16-03-2009 (M.A.P.D.R., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005
-
  10.   O. nr.541/19-03-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003
-
  11.   O. nr.A/1869/02-03-2009 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.844 (2008) privind situația din Somalia
-
  12.   Listă/30-03-2009 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
Rectificare:
  13.   O. nr.1.011/C/09-04-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.1.589/C/06-06-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.2.455/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.648/C/24-02-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Joi, 16 iulie 2020, 17:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.