Monitorul Oficial
nr. 666/25 septembrie 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.1.099/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind susținerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziției de berbeci și/sau țapi pentru reproducție
-
  2.   H.G. nr.1.100/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind schimbarea administratorilor unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  3.   H.G. nr.1.103/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind preluarea drumului județean DJ 310 km 0+000–24+500 din domeniul public al județului Călărași și din administrarea Consiliului Județean Călărași în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
-
  4.   H.G. nr.1.104/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român
-
  5.   H.G. nr.1.105/18-09-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare a României la Fundația Asia-Europa
-
  6.   H.G. nr.1.106/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Cultural "Sala Palatului" în administrarea Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc
-
  7.   H.G. nr.1.108/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției
-
  8.   H.G. nr.1.109/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției
-
  9.   H.G. nr.1.120/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare a diatomitului nr. 2.087/2000, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială SOCERAM - S.A
-
  10.   H.G. nr.1.121/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare a cărbunelui brun nr. 1.551/2000, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială COMPANY ABV - S.R.L
-
  11.   H.G. nr.1.122/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare a loessului nr. 2.663/2001, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială SOCERAM - S.A
-
  12.   H.G. nr.1.123/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea asociației "Uniunea Democrată Turcă din România" ca fiind de utilitate publică
-
  13.   H.G. nr.1.124/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea asociației "Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România" ca fiind de utilitate publică
-
  14.   H.G. nr.1.125/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea asociației "Liga Albanezilor din România" ca fiind de utilitate publică
-
  15.   H.G. nr.1.126/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Uniunii Polonezilor din România ca fiind de utilitate publică
-
  16.   H.G. nr.1.128/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind constituirea stocurilor minime de siguranță pentru produse petroliere în anul 2008
-
  17.   H.G. nr.1.130/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind unele aspecte legate de participarea României la Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a acordului de încetare a focului din Republica Georgia
-
  18.   O. nr.175/16-09-2008 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România
A
  19.   O. nr.1.556/11-09-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice
A


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 20:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.