Monitorul Oficial
nr. 617/22 august 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.864/13-08-2008 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe
-
  2.   H.G. nr.865/13-08-2008 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de ajutoare bănești destinate reparării locuințelor afectate de calamitățile naturale
-
  3.   H.G. nr.871/20-08-2008 
HOTĂRÂRE pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  4.   H.G. nr.877/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-
  5.   H.G. nr.878/20-08-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului
A
  6.   H.G. nr.879/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refuncționalizare, extindere spații Centrul Cultural «Sala Palatului» - București, Obiectul 1, corpurile A, B, C și scările exterioare"
A
  7.   H.G. nr.880/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș
-
  8.   H.G. nr.899/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Maramureș
-
  9.   Decizie nr.168/20-08-2008 
DECIZIE pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
-
  10.   Decizie nr.169/20-08-2008 
DECIZIE privind desemnarea domnului Horia Irimia, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, să coordoneze activitățile de reconstrucție a zonelor afectate de inundații în județul Maramureș
-
  11.   Decizie nr.170/20-08-2008 
DECIZIE privind desemnarea domnului Septimiu Buzașu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, să coordoneze activitățile de reconstrucție a zonelor afectate de inundații în județul Suceava
-
  12.   Decizie nr.171/20-08-2008 
DECIZIE privind desemnarea doamnei Lucia Ana Varga, secretar de stat la Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, să coordoneze activitățile de reconstrucție a zonelor afectate de inundații în județul Iași
-
  13.   Decizie nr.172/20-08-2008 
DECIZIE privind desemnarea domnului Darius Meșca, secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor, să coordoneze activitățile de reconstrucție a zonelor afectate de inundații în județul Botoșani
-
  14.   Decizie nr.173/20-08-2008 
DECIZIE privind desemnarea domnului Gheorghe Albu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, să coordoneze activitățile de reconstrucție a zonelor afectate de inundații în județul Neamț
-
  15.   Decizie nr.174/20-08-2008 
DECIZIE privind desemnarea domnului Marian Petrache, secretar de stat la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, să coordoneze activitățile de reconstrucție a zonelor afectate de inundații în județul Bacău
-
  16.   O. nr.264/13-08-2008 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte și pe bijuterii din metale prețioase de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
A
  17.   O. nr.6/99/15-08,19-08-2008 (B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții
A
  18.   N. nr.9/19-08-2008 (B.N.R.)
NORMĂ pentru modificarea Normei Băncii Naționale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor financiare nebancare
A
  19.   R. nr.11/19-08-2008 (B.N.R.)
REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
A
  20.   Decizie nr.757/20-08-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societății Comerciale SOCIETATEA DE ASIGURĂRI ȘI REASIGURĂRI EUROASIG - S.A.
-
  21.   H./11-10-2007 (C.E.D.O.)
HOTĂRÂRE din 11 octombrie 2007 în Cauza Ștefanescu împotriva României
-


Marți, 04 august 2020, 05:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.