Monitorul Oficial
nr. 471/26 iunie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.81/24-06-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
V
  2.   O.U.G. nr.82/24-06-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale
V
  3.   O.U.G. nr.83/24-06-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  4.   O.U.G. nr.84/24-06-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
V
  5.   H.G. nr.660/18-06-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.668/24-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții "Lărgire la 4 benzi de circulație a DN 73 între km 7+000km 13+800"
-
  7.   Decizie nr.128/24-06-2008 
DECIZIE privind eliberarea domnului Daniel Popescu din funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autorității de management al Proiectului de participare a României la Expoziția Internațională 2008 "Apa și dezvoltarea durabilă", Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
-
  8.   Decizie nr.129/24-06-2008 
DECIZIE privind numirea domnului Attila Demeter în funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autorității de management al Proiectului de participare a României la Expoziția Internațională 2008 "Apa și dezvoltarea durabilă", Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
-
  9.   O. nr.58/12-06-2008 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind desemnarea furnizorilor de ultimă opțiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2008 -30 iunie 2009
V
  10.   O. nr.224/07-04-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac
A
  11.   O. nr.271/05-06-2008 (ANOFM)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind desemnarea instituției din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, responsabilă la nivel național pentru evidența persoanelor care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007
-
  12.   O. nr.673/20-05-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA "Hărți aeronautice", ediția 2/2008
A
  13.   Decizie nr.522/16-06-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Sâmbătă, 30 mai 2020, 02:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.