Monitorul Oficial
nr. 401/28 mai 2008

Publicare
  1.   D. nr.525/23-05-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Mare Ofițer
-
  2.   D. nr.526/23-05-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler
-
  3.   D.C.C. nr.486/06-05-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  4.   D.C.C. nr.490/06-05-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) teza întâi și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  5.   H.G. nr.515/14-05-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, precum și alte acțiuni prevăzute în alte programe naționale, precum și a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008
A
  6.   H.G. nr.537/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.540/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  8.   O. nr.1.024/496/22-05,26-05-2008 (M.S.P., M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-


Joi, 09 iulie 2020, 15:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.