Monitorul Oficial
nr. 382/20 mai 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.408/10-04-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 și ale art. 8 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005
V
  2.   H.G. nr.490/14-05-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului PHARE 2004 "Sprijin acordat României în participarea la inițiativele comunitare"
-
  3.   H.G. nr.492/14-05-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului și a sumei totale alocate fiecărei activități
-
  4.   H.G. nr.493/14-05-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică
-
  5.   H.G. nr.494/14-05-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "Centrul Diecezan Caritas Iași" ca fiind de utilitate publică
-
  6.   H.G. nr.496/14-05-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.497/14-05-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   H.G. nr.502/14-05-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului, respectiv din domeniul public al statului, și din administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Galați în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale respective
-
  9.   H.G. nr.503/14-05-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
-
  10.   O. nr.50/15-05-2008 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind completarea Regulamentului pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007
A
  11.   O. nr.648/14-05-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităților portuare aparținând Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța
-
  12.   Decizie nr.5/29-03-2008 (C.Med.D.)
DECIZIE pentru adoptarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentiști din România
-


Duminică, 07 iunie 2020, 08:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.