Monitorul Oficial
nr. 284/11 aprilie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.38/26-03-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
V
  2.   O.U.G. nr.39/26-03-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
V
  3.   O.U.G. nr.41/09-04-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură
V
  4.   H.G. nr.375/31-03-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  5.   H.G. nr.376/31-03-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia
-
  6.   H.G. nr.377/31-03-2008 
HOTĂRÂRE privind abrogarea unei poziții din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.378/31-03-2008 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui teren situat în municipiul Vaslui, județul Vaslui
-
  8.   H. nr.1/26-03-2008 (C.C.Rech.)
HOTĂRÂRE a Comisiei Centrale de Rechiziții pentru aprobarea Listei cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2008
-
  9.   O. nr.433/01-04-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean
A
  10.   O. nr.439/04-04-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind asigurarea asistării polițiștilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare
-


Joi, 01 octombrie 2020, 07:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.