Monitorul Oficial
nr. 51/23 ianuarie 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.42/16-01-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Argeș în administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare - Sucursala Teritorială Argeș-Buzău Unitatea de Administrare Argeș
-
  2.   H.G. nr.50/16-01-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
-
  3.   O. nr.2.442/13/19-12,10-01-2008 (M.E.F., M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului economiei și comerțului, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, și a anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor și ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.956/974/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 și 8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră
-
  4.   O. nr.1/15-01-2008 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind actualizarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2008
-


Duminică, 31 mai 2020, 16:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.