Monitorul Oficial
nr. 8/7 ianuarie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.075/20-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  2.   D.C.C. nr.1.149/04-12-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (2) și (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
V
  3.   D.C.C. nr.1.169/11-12-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  4.   H.G. nr.1.572/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren și a unei construcții speciale din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflate în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu
-
  5.   H.G. nr.1.580/19-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
-
  6.   O. nr.1.352/2474/1105/19-12,21-12,19-12-2007 (M.Tr., M.E.F., M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
-


Marți, 28 ianuarie 2020, 23:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.