Monitorul Oficial
nr. 874/20 decembrie 2007

Publicare
  1.   H.P. nr.88/18-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor
-
  2.   H.P. nr.89/18-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceaușescu
-
  3.   H.P. nr.90/18-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea
-
  4.   H.P. nr.91/18-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 52/2007 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea și clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obținute din privatizări, destinat construcției de locuințe sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
  5.   H.P. nr.92/18-12-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
-
  6.   H.P. nr.93/18-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
-
  7.   D. nr.1.082/10-12-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informații și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
-
  8.   D. nr.1.083/10-12-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
-
  9.   D.C.C. nr.1.113/27-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  10.   H.G. nr.1.529/12-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor
V
  11.   H.G. nr.1.530/12-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor
V
  12.   H.G. nr.1.531/12-12-2007 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații
-
  13.   H.G. nr.1.532/12-12-2007 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari, în condițiile legii
-
  14.   H.G. nr.1.533/12-12-2007 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul privat al statului și punerea acestuia la dispoziția Serviciului Român de Informații, în scopul restituirii către persoanele îndreptățite
-
  15.   H.G. nr.1.534/12-12-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007
A
  16.   O. nr.3.444/C/12-12-2007 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Național al Registrului Comerțului și director/director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
A


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 00:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.