Monitorul Oficial
nr. 730/29 octombrie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.702/11-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  2.   D.C.C. nr.722/13-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
V
  3.   D.C.C. nr.730/13-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 921 din Codul de procedură civilă
V
  4.   D.C.C. nr.732/13-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
V
  5.   D.C.C. nr.779/20-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  6.   D.C.C. nr.785/20-09-2007 
DECIZIA nr. 785 din 20 septembrie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 din Codul de procedură fiscală
V
  7.   D.C.C. nr.786/20-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă și ale art. II alin. (5) din Legea nr. 403/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
V
  8.   D.C.C. nr.817/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 raportat la art. 1451 din Codul de procedură penală
V
  9.   D.C.C. nr.823/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 461 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală
V
  10.   D.C.C. nr.831/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal
V
  11.   D.C.C. nr.832/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal
V
  12.   D.C.C. nr.833/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
V
  13.   D.C.C. nr.836/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 din Codul penal
V
  14.   D.C.C. nr.839/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 394 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
V
  15.   D.C.C. nr.840/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 din Codul de procedură penală
V
  16.   D.C.C. nr.842/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală
V
  17.   H.G. nr.1.266/17-10-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al municipiului Târnăveni și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni, județul Mureș
-
  18.   H.G. nr.1.272/17-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor
-
  19.   H.G. nr.1.273/17-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, darea în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, respectiv trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  20.   H.G. nr.1.274/17-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, dării în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, respectiv trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  21.   H.G. nr.1.275/17-10-2007 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
-
  22.   Decizie nr.3.173/10-10-2007 (A.N.R.C.T.I.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației pentru modificarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicații pentru serviciul de amator din România
A
  23.   Decizie nr.3.174/10-10-2007 (A.N.R.C.T.I.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației privind modificarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al stațiilor de radiocomunicații din România
A


Sâmbătă, 30 mai 2020, 02:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.