Monitorul Oficial
nr. 560/15 august 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.550/07-06-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste
V
  2.   D.C.C. nr.554/07-06-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  3.   D.C.C. nr.556/07-06-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996
V
  4.   D.C.C. nr.593/19-06-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. 4 și art. 3851 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
V
  5.   D.C.C. nr.617/26-06-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. c) liniuța a doua și art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
V
  6.   H.G. nr.806/25-07-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valorile de inventar reevaluate ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Satu Mare
-
  7.   H.G. nr.836/25-07-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2004
-
  8.   H.G. nr.883/01-08-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării lungimii unui drum comunal și a unui drum județean, precum și a încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum comunal, situate în județul Cluj
-
  9.   O. nr.642/1.348/373/156/03-08,31-07,03-08-2007 (M.A.D.R., M.S.P., A.N.P.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății publice, al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății publice, al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne
-
  10.   O. nr.839/25-07-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru publicarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2005 de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România
-
  11.   Acord/23-12-2005 
ACORD de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2005 de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România
-
  12.   O. nr.79/02-08-2007 (C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Instrucțiunii nr. 6/2007 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
A


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.