Monitorul Oficial
nr. 543/9 august 2007

Publicare
  1.   O.G. nr.32/01-08-2007 
ORDONANȚĂ privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
V
  2.   H.G. nr.799/25-07-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.647/2006 privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007
-
  3.   O. nr.486/500/04-07,05-07-2007 (M.D.L.P.L., I.S.C.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente
-
  4.   O. nr.641/02-08-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sumelor, a condițiilor și a modului de acordare a acestor sume pentru achiziția materialului seminal congelat de taur și a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2007
-
  5.   O. nr.649/24-07-2007 (M.I.M.M.C.T.P.L.)
ORDIN al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 586/2007
-
  6.   O. nr.1.009/23-07-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
A
  7.   O. nr.1.242/12-07-2007 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru aprobarea standardelor privind selecția și evaluarea donatorului de țesuturi și celule, sistemele de alertă și procedurile de urgență, calificarea personalului din băncile de țesuturi și celule, sistemul de calitate, importul și exportul de țesuturi și celule umane, relațiile între băncile de țesuturi și celule și terțe părți
-
  8.   O. nr.1.552/19-07-2007 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal
-
  9.   H. nr.89/21-04-2007 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind adoptarea unor modificări și completări ale Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România
-
  10.   H. nr.48/16-07-2007 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normei nr. 19/2007 pentru modificarea Normei nr. 4/2006 privind proveniența capitalului social
A
  11.   H. nr.49/16-07-2007 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normei nr. 20/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net și al valorii unității de fond pentru fondurile de pensii facultative
A


Sâmbătă, 19 septembrie 2020, 12:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.