Monitorul Oficial
nr. 820/5 octombrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.365/02-10-2006 
LEGE pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice
V
  2.   D. nr.1.117/25-09-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice
-
  3.   L. nr.368/02-10-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere
A
  4.   D. nr.1.120/25-09-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere
-
  5.   D. nr.1.124/02-10-2006 
DECRET privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție unui comisar șef de poliție și încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Administrației și Internelor
-
  6.   H.C.D. nr.27/03-10-2006 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  7.   H.G. nr.1.321/27-09-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Cluj
-
  8.   H.G. nr.1.341/27-09-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Seminarului de pregătire a experților Comitetului pentru Planificarea Alimentației și Agriculturii "2007 FAPC Vital Resources Seminar" și a Reuniunii reprezentanților FAPC din cadrul NATO
-
  9.   H.G. nr.1.363/04-10-2006 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 508/2006 pentru aprobarea finanțării proiectului cu tema "Organizarea unei expoziții tematice despre România la Bruxelles în cadrul Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitate de Șanse a Comisiei Europene în mai 2006"
-
  10.   H.G. nr.1.364/04-10-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge
-
  11.   H.G. nr.1.366/04-10-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Pază și Protecție în administrarea Camerei Deputaților
-
  12.   Decizie nr.183/02-10-2006 
DECIZIE privind încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Delia Ruxandra Mucică, secretar general al Ministerului Culturii și Cultelor
-
  13.   O. nr.1.181/460/26-09-2006 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
-
  14.   O. nr.1.616/26-09-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind susținerea examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal de către persoanele prevăzute la art. 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.614/2006
-
  15.   Decizie nr.114.384/20-09-2006 (C.N.V.M.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale "FEHU Broker de Asigurare" - S.R.L.
-
  16.   Decizie nr.299/06-09-2006 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune
-


Miercuri, 01 aprilie 2020, 10:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.